Παναγιώτης Παπαδόπουλος MD, MSc

Επιμ. Γ' Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσοκ. ΥΓΕΙΑ

Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος

Call us ButtonjpgRendezvous ButtonAsk the doctor

Εξάρθρημα και Αστάθεια Ώμου

Εξάρθρημα και Αστάθεια Ώμου

Ο σοβαρός αυτός τραυματισμός δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα σταθερότητας και λειτουργικότητας της άρθρωσης τα οποία ο ασθενής πρέπει να αντιμετωπίσει.

spine

Καλέστε μας στο 210 8949727 ή 698 0506555 ή κλείστε online ραντεβού και θα σας βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της πάθησής σας.

 

Articles Icon

Video Media sidecolumn icon

Οι υπηρεσίες μας

Εξάρθρημα και Αστάθεια Ώμου

Η άρθρωση του ώμου (γληνοβραχιόνια άρθρωση) σχηματίζεται από την κεφαλή του βραχιονίου και την περιοχή της ωμοπλάτης που ονομάζεται ωμογλήνη. Οι δύο αυτές επιφάνειες βρίσκονται σε μία αντικριστή θέση για να επιτυγχάνεται μία ομαλή κίνηση, παρόμοια με τα οστά του μηρού και της κνήμης στο γόνατο, ενώ περιβάλλονται από διάφορες δομές όπως ο αρθρικός θύλακος, σύνδεσμοι, τένοντες και μύες που τις συγκρατούν. Ο ώμος είναι η άρθρωση που εκτελεί το μεγαλύτερο εύρος κινήσεων στο ανθρώπινο σώμα και είναι αρκετά επιρρεπής σε τραυματισμούς. 

Τι είναι το εξάρθρημα του ώμου και ποια η αρχική αντιμετώπιση του;

Με τον όρο εξάρθρημα αναφερόμαστε στην κατάσταση κατά την οποία η κεφαλή του βραχιονίου χάνει την ομαλή σχέση της με την ωμογλήνη και μετακινείται εκτός της αρθρικής επιφανείας αυτής. Πιο συνηθέστερο είναι το πρόσθιο εξάρθρημα, δηλαδή η πρόσθια μετακίνηση της κεφαλής του βραχιονίου εκτός άρθρωσης και λιγότερο συχνό το οπίσθιο και το κάτω εξάρθρημα.

Συμβαίνει μετά από ένα βίαιο τραυματισμό και αποτελεί επείγουσα κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με ανάταξη του εξαρθρήματος και επιστροφή της κεφαλής του βραχιονίου στη θέση της. Κάποιες φορές μπορεί να βγει μερικώς εκτός άρθρωσης και να επιστρέψει αυτόματα, πάθηση που ονομάζουμε υπερξάρθρημα του ώμου. Μετά την ανάταξη ο ασθενής θα χρειαστεί να ακινητοποιήσει τον ώμο του για 2-3 εβδομάδες με έναν απλό φάκελο-ανάρτηση για να γίνει η αρχική επούλωση των ιστών ενώ η επιστροφή σε κινήσεις μεγαλύτερου εύρους θα γίνει σταδιακά.

1

Ποιες βλάβες συμβαίνουν στο εξάρθρημα ώμου;

Όταν εξαρθρώνεται ο ώμος πάντα συμβαίνει και τραυματισμός στα ανατομικά του στοιχεία. Αυτός αφορά στον επιχείλιο χόνδρο της ωμογλήνης (βλάβη bankart) και τον αρθρικό θύλακο που παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη σταθερότητα της άρθρωσης, καθώς επίσης μπορεί να συνυπάρχει και κάταγμα σε κάποιο τμήμα της κεφαλής (Hill-Sachs) ή της ωμογλήνης (bony bankart) ή ακόμα και τραυματισμός στους τένοντες του ώμου. Η διερεύνηση γίνεται με την κλινική εξέταση και απεικονιστικά με ακτινογραφίες, μαγνητική και αξονική τομογραφία κατά περίπτωση.

2 3

Τι είναι η αστάθεια ώμου και πως δημιουργείται;

Πρόκειται για το αποτέλεσμα στο οποίο οδηγείται ο ασθενής μετά από ένα εξάρθρημα με σημαντικές αρχικές βλάβες ή επαναλαμβανόμενα μελλοντικά εξαρθρήματα. Αν η αρχική αντιμετώπιση δεν είναι σωστή και έγκαιρη μετά το πρώτο επεισόδιο, τότε είναι πολύ πιθανή η υποτροπή του εξαρθρήματος και το πρόβλημα θα γίνει χρόνιο δημιουργώντας μία τάση στον ώμο να εξαρθρώνεται με απλές κινήσεις όπως το να πιάσουμε ένα αντικείμενο από το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου μας, κατά τις αθλητικές δραστηριότητες ή ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Κάθε επιπλέον εξάρθρημα δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο που προκαλεί περαιτέρω βλάβες στους ιστούς και στον χόνδρο της άρθρωσης. Τελικώς ο ασθενής νιώθει πόνο κατά την κίνηση, αίσθημα φόβου ότι θα του ξαναβγεί ο ώμος και αδυναμία εκτέλεσης πολλών καθημερινών κινήσεων.

Ποιά είναι η αντιμετώπιση του εξαρθρήματος και της αστάθειας του ώμου;

Το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο θα πρέπει να εξατομικεύεται από τον ειδικό Χειρουργό Ώμου ανάλογα με την ηλικία, τις συνοδές ανατομικές βλάβες που έχουν προκύψει και το επίπεδο δραστηριότητας του κάθε ασθενούς. Συνολικά όσο πιο νέος είναι ο ασθενής και έχει μεγαλύτερο επίπεδο δραστηριότητας τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες μελλοντικών εξαρθρημάτων και αστάθειας σε ποσοστό που μπορεί να υπερβεί το 90% σε νέους αθλητές. Από την άλλη σε μεγαλύτερες ηλικίες παρατηρούνται και αυξημένα ποσοστά ρήξης στους τένοντες του ώμου κατά τον αρχικό τραυματισμό.

Η συντηρητική αντιμετώπιση του πρώτου εξαρθρήματος αφορά σε φυσικοθεραπείες, μυϊκή ενδυνάμωση καθώς και περιορισμό αθλητικών δραστηριοτήτων, έντονης χειρωνακτικής εργασίας και ακραίων κινήσεων με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες μελλοντικής υποτροπής.

Η τελική αντιμετώπιση της αστάθειας είναι πάντα χειρουργική, ενώ οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση έχει σημαντικά ποσοστά αποτυχίας. Η χειρουργική αντιμετώπιση επίσης προτείνεται και από το πρώτο επεισόδιο εξαρθρήματος ειδικά σε νεότερους και πιο δραστήριους ασθενείς για να μηδενιστεί πρακτικά η πιθανότητα μελλοντικής αστάθειας και δυσλειτουργίας της άρθρωσης που θα προκύψει. Πραγματοποιείται με πράξεις ελάχιστης επεμβατικότητας (αρθροσκόπηση ώμου) όπου θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των ανατομικών βλαβών.

Ποιά είναι τα είδη χειρουργικών επεμβάσεων;

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες επεμβάσεων ανάλογα με τη βλάβη και το μέγεθος της οστικής συμμετοχής σε αυτή. Προτείνονται κατά περίπτωση σε κάθε ασθενή και περιλαμβάνουν:

  • Αρθροσκοπική επέμβαση μαλακών μορίων με συρραφή επιχειλίου χόνδρου (bankart repair) με ράμματα και πιθανή τενόδεση υποπλατίου (τεχνική ASA) ή υπακανθίου τένοντα (Remplissage) ανάλογα με το βαθμό αστάθειας.

4

  • Σε περίπτωση που έχουμε σημαντική απώλεια τμήματος της ωμογλήνης άνω του 20-25 %, σε ασθενείς με πολύ ελαστικές αρθρώσεις ή σε αθλητές υψηλού επιπέδου δεν αρκεί η επέμβαση μαλακών μορίων μόνο. Θα πρέπει να τη συνδυάσουμε και με οστική ανακατασκευή ή ενίσχυση του προσθίου τμήματος της ωμογλήνης με χρήση οστικού μοσχεύματος λαγονίου ή με μεταφορά της κορακοειδούς στο οστικό έλλειμμα που έχει δημιουργηθεί (επέμβαση latarjet).

5

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η αντιμετώπιση του εξαρθρήματος και της αστάθειας ώμου πρέπει να είναι πολύπλευρη και εξατομικευμένη για κάθε ασθενή ακολουθώντας διεθνή πρωτόκολλα και αλγόριθμους με στόχο την πλήρη επαναφορά του ασθενούς στη φυσιολογική του ζωή χωρίς περιορισμούς.

Αν και εσείς αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον ώμο σας, συμβουλευτείτε τον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό χειρουργό ώμου Παναγιώτη Παπαδόπουλο MD, MSc. Ο Iατρός έχει σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση σύνθετων παθήσεων της ωμικής ζώνης και στην εφαρμογή του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιστατικού που αντιμετωπίζει. Επίσης συνεργάζεται με κορυφαίους Φυσικοθεραπευτές που θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός βέλτιστου τελικού κλινικού αποτελέσματος στον κάθε ασθενή.

Στοιχεία επικοινωνίας


Συνεργαζόμενα νοσοκομεία


Ygeia logo transparent

Mitera logo transparent

Mediterraneo logo transparent

Επιστημονικός Συνεργάτης


lazer centre logo trans

Ακολουθήστε μας

facebook youtube

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form

Σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Με την εγγραφή σας, αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου των δεδομένων μας και συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μοιραστούμε τα νέα μας ή για σκοπούς μάρκετινγκ.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.